Zac Poonen

Články
SLOVA MOUDROSTI
Jestliže dodržujeme literu zákona, ale popíráme jeho ducha, působíme zdáním zbožnosti, ale zapíráme její moc.

Záznam naší paměti

Falešné probuzení
Ježíš a apoštolové opakovaně varovali, že v posledních dnech se rozšíří ...

Jasné poselství evangelia
V tomto článku chci vysvětlit, co je předpokladem pro to, abychom mohli být narozeni nově - nebo zachráněni.

More (5)

Knihy