Náš finanční řád


Pravé Boží dílo užívá peníze, ale niky na nich není závislé. Závisí pouze na Duchu svatém a jeho moci. Je-li závislé na penězích, není to ryzí Boží dílo.

Our Financial Policy

Ježíšova služba závisela pouze na Duchu svatém. Od těch, kteří ho následovali přijímal peníze na své dílo (Lk 8,2-3), nikoho ale nikdy nežádal o peníze a nikdy nedával druhým vědět o svých finančních potřebách, jen svému Otci.

Ježíš byl prvním fyzickým "Tělem Kristovým " na zemi. Dnes my, kdo jsme v církvi, jsme nazváni duchovní "Tělo Kristovo". Z toho důvodu usilujeme následovat Ježíšův příklad, který nám dal tím, jak zacházel s penězi během svého pozemského života.

Proto jsme ani my během 4 desítek let existence našeho sboru (od r. 1975) nikdy od nikoho nežádali peníze na své potřeby a nikdy jsme nikomu neposlali dopis s modlitebním seznamem našich potřeb. Nikdy jsme nedělali sbírku v našem shromáždění v Bangalore ani v dalších, které Pán skrze nás založil v Indii či v zahraničí. V našich shromážděních jsme pouze měli krabici na sbírku, aby ti, kdo chtějí na Boží dílo přispět, mohli tak činit v skrytu, radostně a dobrovolně. Nabízeli jsme také vždycky zdarma ubytování a jídlo pro ty, kteří se účastnili 3 denních výročních konferencí na různých místech Indie. Všichni starší našich sborů mají (jako apoštol Pavel) civilní zaměstnání a nikdo z nich od sboru nedostává žádné peníze. Naše knihy, články, audio i video záznamy na internetu jsou dostupné komukoli na světě zdarma. Pán nám dává všechno zdarma, proto i my poskytujeme vše zdarma dalším.

Taková služba samozřejmě vyžaduje mnoho peněz a my nemáme žádné milonáře, kteří by podporovali naši sborovou práci. Indie je sice chudá země, ale na prvním místě hledáme Boží království - a Bůh vždy naplnil KAŽDOU naší potřebu. Díky tomu jsme od svého vzniku nikdy nebyli zadlužení. Nikdy jsme si nevzali půjčku nebo hypotéku na stavbu našich budov. Nesoudíme ty, kteří jednají odlišně. Nás Bůh vedl touto cestou. Usilovali jsme následovat pouze a jedině Ježíše - první "Tělo Kristovo" na zemi.

Když někdo chce dát peníze na naši službu, žádáme ho, aby si nejprve odpověděl na následující kontrolní otázky:

offering-box-text

Prosíme o trpělivost při procházení tohoto kontrolního seznamu. Chceme následovat příklad a učení našeho Pána Ježíše ve finančních věcech.

 1. Jsi znovuzrozené Boží dítě? Podporovat Boží dílo na zemi je veliká čest a privilegium pouze pro jeho znovuzrozené děti (3J 7).

 2. Máš dost peněz, abys pokryl potřeby své rodiny? Jsi si jistý, že tvůj dar neuvede tvoji rodinu do finanční tísně? Nejprve se musíš postarat o potřeby své rodiny (viz Mk 7,9-13 a 1Tm 5,8). Náš nebeský Otec je velmi bohatý a (podobně jako pozemský bohatý otec) nechce, aby jeho děti strádaly nebo trpěly proto, že mu přispěly na jeho dílo.

 3. Máš nějaký větší dluh, který máš splatit? Pokud ano, vyrovnej nejdříve svůj dluh. Bůh chce, aby jeho děti žili pokojně, bez dluhů. Nejprve musíme dát císaři, co mu náleží a pak teprve můžeme dát Bohu, protože Bůh nechce, abychom mu dávali peníze, které patří císaři nebo někomu jinému. (Mt 22,21; Ř 13,8).

(Pozn. Půjčku na dům nechápeme jako "dluh" (ve smyslu zmíněného verše) protože dům je vlastnictví, které vám náleží a jeho hodnota je protihodnotou půjčky. Podobně ani půjčka na auto není dluh, je-li pojištěno na hodnotu, která se rovná výši půjčky).

 4. Máte čisté svědomí? Udělali jste, co bylo ve vašich silách, abyste se usmířili s těmi, kterým jste nějak ublížili? Bůh nepřijme žádnou oběť od někoho, kdo druhému ublížil a dosud se neomluvil (Mt 5,23-24).

 5. Dáváte radostně a svobodně, bez nátlaku ze strany jiného člověka nebo svého vlastního svědomí? Bůh miluje radostného dárce, nikoli neochotného. Nechce dary od těch, kdo dávají pod nátlakem nebo aby si splnili svou povinnost, aby ulevili svému svědomí nebo ve snaze získat něco na oplátku (2K 9,7).

Dar ve prospěch Christian Fellowship Church

Pokud jste pečlivě prošli shora uvedené body, a přesto cítíte, že byste měli podpořit tuto službu, můžete tak učinit dvěma způsoby:

Zaslat příspěvek

Bankovním převodem

Chcete-li finančně přispět Christian Fellowship Church, prosím pošlete email na adresu [email protected]

Cheque (šekem):

Chcete-li zaslat cheque (šek) ve prospěch "Christian Fellowship Centre", prosím odešlete jej (doporučeně) na adresu:

Christian Fellowship Church

#69-71, Paradise Enclave, Bellahalli

(Behind Supertech Micasa Apartment)

Kannur Post

Bangalore Urban

Bangalore - 562149

Karnataka

India