Základní pravdy

Články

Pravé a falešné evangelium
Křesťané se často dělí na dvě části, a to většinou na:

Falešné probuzení
Ježíš a apoštolové opakovaně varovali, že v posledních dnech se rozšíří ...

Jasné poselství evangelia
V tomto článku chci vysvětlit, co je předpokladem pro to, abychom mohli být narozeni nově - nebo zachráněni.