Stručná historie


Zac Poonen and Ian Robson in front of 16 DaCosta Square
Zac Poonen and Ian Robson in front of
16 DaCosta Square

Dnešní shromáždění věřících Christian Fellowship Centre (CFC) vzniklo z několika věřících rodin, které se poprvé sešly v indickém Bangalore v srpnu 1975. Vedoucí, Zac Poonen a Ian Robson, se rozhodli, že se nejprve sami stanou učedníky Pána Ježíše Krista, a teprve pak budou činit učedníky poslušní Pánova příkazu z Matouše 28,18-20. Kladli důraz na znovuzrození, svatý vnitřní život, vzájemnou lásku, morální čistotu, finanční bezúhonnost, sdílení Božího slova s druhými, a že postaví všechny oblasti svého života jedině na Božím slovu.

Zpočátku malé domácí shromáždění, jako část Kristova těla rostlo v postupném porozumění, co je novozákonní život v Duchu a také ho zakoušeli. Od počátku i během svého růstu v průběhu čtyř desítek let se tyto charakteristické znaky staly jakousi DNA sboru. Brzy jsme začali cítit břímě podělit se s druhými o ty úžasné věci, které jsme v Písmu objevili a které změnily životy nám samotným. Začali jsme s měsíčníkem o vítězném životě, nahrávali jsme kázání a dělali konference pro stejně smýšlející učedníky. V roce 1981 se rostoucí sbor přestěhoval do konferenční haly postavené na DaCosta Square v Bangalore. V letech 1982-1989 se zakládaly nové sbory v dalších městech v Indii.

V letech 1989-1995 se Zac Poonen věnoval službě psaní knih. Bylo jich tehdy publikováno přes dvacet. V roce 1997 byly v mnoha zemích rozšířeny naše audio nahrávky. V roce 1999, ve věku 60 let, se Zac Poonen vzdal služby staršího v CFC v Bangalore, aby se mohl plně věnovat cestám po světě. V roce 2002 jsme začali používat internet a od té doby jsme se stali svědky zakládání sborů na jiných kontinentech. V roce 2014 se sbor v Bangalore při dovršení svých čtyřiceti let již nevešel do staré haly a přemístil se do současné haly na Paradise Enclave, v Bellahalli v Bangalore.

Staršovstvo v CFC Bangalore:

Christian Fellowship Church v otázkch vedení místního sboru vždy následoval novozákonní učení (Tt 1,5; Sk 14,23).