hledající

Články

Jasné poselství evangelia
V tomto článku chci vysvětlit, co je předpokladem pro to, abychom mohli být narozeni nově - nebo zachráněni.

SLOVA MOUDROSTI
Jestliže dodržujeme literu zákona, ale popíráme jeho ducha, působíme zdáním zbožnosti, ale zapíráme její moc.

Falešné probuzení
Ježíš a apoštolové opakovaně varovali, že v posledních dnech se rozšíří ...

více (5)

Knihy