hledající

Články

SLOVA MOUDROSTI
Jestliže dodržujeme literu zákona, ale popíráme jeho ducha, působíme zdáním zbožnosti, ale zapíráme její moc.

Záznam naší paměti

Falešné probuzení
Ježíš a apoštolové opakovaně varovali, že v posledních dnech se rozšíří ...

více (5)